Отново в любимата балетна зала

Отново в любимата балетна зала

АКТУАЛНО!!!
С огромна радост споделяме с вас, че от 26 май можем да стартираме отново дейност в нашите зали. 

Запознайте се с актуалния ни график, който може да претърпи допълнителни промени, докато се адаптираме към промените и изискванията:

https://ds-magnifique.com/events-schedule

За ваше удобство ще осигурим възможност онлайн обучението да продължи паралелно с редовното за тези от вас, които поради някаква причина няма да успяват да присъстват на място. 

Ще бъде необходимо да спазваме определени мерки, за да протичат безпроблемно заниманията и тренировките в залата. Моля запознайте се с тях!

Организация, хигиена, изисквания при посещение на уроците в залата:

- Преди влизане в школата ще бъде необходимо дезинфекциране на ръцете със специален препарат (на входа), както и преди всяко влизане в залите.

- Влизане не повече от 15 минути преди урок и напускане на школата не повече от 15 минути след урок.

- Желателно е децата да идват подготвени за урок, за да се избегне излишно струпване в съблекалните и фоайето.

- Не е необходимо децата да носят маски по време на урок. Ние като преподаватели ще регулираме нужното отстояние между тях (на станката и на средата на залата), излишния контакт помежду им.

- Фоайето може да се използва спазвайки се нужното отстояние между хората и без да се надвишава капацитета на седящите места.

- Съблекалните и тоалетните ще могат да се използват като се съобразява броя на хората вътре (не повече от 4 човека във всяко от помещенията).

Уведомяваме ви какви мерки ще вземем ние, за да осигурим комфорт и спокойствие за всички ни.

- Всеки от екипа на DS Magnifique ще носи шлем в обсега на школата;

- Хигиенизиране на всички помещения след всеки урок;

- Хигиенизиране на фоайето и санитарните помещения след всяко ползване;

- Ще осигурим дезинфектанти и мокри кърпи пред всяко помещение;

- Ще редуцираме графика така, че да няма струпване на хора от различните групи;

- Ще следим за броя на присъстващите в група да не надвишава определния брой хора.

- Ще следим за излишно струпване на хора в съблекални и тоалетни.


За да поддържаме добрата организация по всички изброени точки ви молим за разбиране и съпричастност!

Въвеждаме ЗАДЪЛЖИТЕЛНО предварително записване за всеки урок предварително до ден преди урока!

Очакваме ви!


За повече информация:

- телефон: 0888754928;

- по имейл: [email protected]